SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK 

Okružní 1175-1176 NEJDEK

 

 

- Chcete mít on-line přehled o správě Vašeho domu ??? 
- Nabízíme Vám správu s aktuálními informacemi na webových stránkách
- Kontrola Vašich peněz on-line

 

 

Úspora nákladů za teplo a ohřev TUV

z vlastní kondenzační kotelny proti

současnému dodavateli CZT

spol. AYIN, s.r.o. v garfu za období

leden - prosinec 2016 vyjádřeno v Kč.

 

 

 

 

 

Kolik nás stojí teplo za topení od spol. AYIN, s.r.o.

 
Pro rok 2015 zůstala cena tepla stejná jako v roce 2014.
Stalo se tak po prvé za posledních 10 let  !!!
Pro rok 2016 byla cena tepla snížena o 5,84 Kč za 1GJ.

 

rok cena 1GJ spotřeba cena ÚT rok
rok  2005 234,15 Kč 1690 GJ 395.713,50 Kč
rok  2006 241,50 Kč 1347 GJ 325.300,50 Kč
rok  2007 265,70 Kč 1017 GJ 270.216,90 Kč
rok  2008 330,00 Kč   983 GJ 324.390,00 Kč
rok  2009 358,00 Kč   968 GJ 346.544,00 Kč
rok  2010 394,00 Kč 1015 GJ 399.910,00 Kč
rok  2011 451,60 Kč   805 GJ 363.538,00 Kč
rok  2012 513,00 Kč   753 GJ 386.289,00 Kč
rok  2013 557,80 Kč   784 GJ 437.315,00 Kč
rok  2014 563,61 Kč   639 GJ 360.147,00 Kč
rok  2015 563,61 Kč   785 GJ 442.433,00 Kč
rok  2016 557,77 Kč    

OD ZÁŘÍ 2015 ODPOJENÍ OD CZT A PŘECHOD NA

 VLASTNÍ PLYNOVOU KONDENZAČNÍ KOTELNU !!!

     
rok  2016 281,26 Kč 919 GJ 258.478,00 Kč
rok  2017 281,26 Kč    

 

 

 

Aktuality a informace :

 

Přehled spotřeby tepla za jednotlivé měsíce v roce 2015

 

leden 2015únor 2015březen 2015duben 2015květen 2015 -

 

červen 2015  -  červenec 2015  -  srpen 2015  -  září 2015  - říjen 2015 -

 

listopad 2015 - prosinec 2015

 

 

 

 

 

 

Graf spotřeby tepla v jednotlivých letech.

Od roku 2005 převzal správu domu p.Káčerek - PK Správa nemovitostí

 

 

 

 

 

Přehled spotřeby tepla za jednotlivé měsíce v roce 2014

 

leden 2014 únor 2014 březen 2014duben 2014květen 2014 -

 

červen 2014  -  červenec 2014  -  srpen 2014  -  září 2014  - říjen 2014 -

 

listopad 2014 - prosinec 2014

 

 

 

 

 

Společnost AYIN s.r.o. oznámila novou cenu tepelné energie pro  rok  2014.

 

Navýšení ceny o dalších  5,81  Kč/GJ

Nová cena tepla - 563,61 Kč/GJ

 

 

 

 

Přehled spotřeby tepla za jednotlivé měsíce v roce 2013

 

leden 2013 únor 2013březen 2013duben 2013květen 2013 -

 

červen 2013  -  červenec 2013  -  srpen 2013  -  září 2013  - říjen 2013 -

 

listopad 2013 - prosinec 2013

 

 

 

 

Společnost AYIN s.r.o. oznámila novou cenu tepelné energie pro  rok  2013.

 

Navýšení ceny o dalších  44,80  Kč/GJ !!!!!!!

Nová cena tepla - 557,80 Kč/GJ

 

 

 

Městský úřad Nejdek - Odbor vodovodu a kanalizace oznámil novou cenu vodného/stočného pro  rok  2013.

 

 

Vodné/Stočné:

Navýšení ceny pro rok 2013 je o  6,- Kč/m3

Cena vodné/stočné v roce 2012 - 74,11 Kč/m3

Cena vodné/stočné v roce 2013 - 80,01 Kč/m3

 

 

 

 

Přehled spotřeby tepla za jednotlivé měsíce v roce 2012

 

leden 2012 únor 2012březen 2012duben 2012květen 2012 -

 

červen 2012  -  červenec 2012 srpen 2012  -  září 2012  - říjen 2012 -

 

listopad 2012 - prosinec 2012

 

 

 

 

 

Společnost AYIN s.r.o. oznámila novou cenu tepelné energie pro  rok  2012.

 

Navýšení ceny o dalších  18,- Kč/GJ !!!!!!!

Nová cena tepla - 513,- Kč/GJ

 

 

 

 

Přehled spotřeby tepla za jednotlivé měsíce v roce 2011

 

leden 2011 únor 2011březen 2011duben 2011 květen 2011  -

 

červen 2011  -  červenec 2011  -  srpen 2011  -  září 2011  - říjen 2011 -

 

listopad 2011 - prosinec 2011

 

 

 

 

 

Společnost AYIN s.r.o. oznámila novou cenu tepelné energie od září do prosince 2011.

 

Navýšení ceny od září 2011 je o 65,- Kč/GJ !!!!!!!

Nová cena tepla - 495,- Kč/GJ

 

 

 

Společnost AYIN s.r.o. oznámila cenu tepelné energie a cenu vodného-stočného pro rok 2011.

 

Tepelná energie:

Navýšení ceny pro rok 2011 je o 36,- Kč/GJ

Cena tepelné energie v roce 2010 - 394,- Kč/GJ

Cena tepelné energie v roce 2011 - 430,- Kč/GJ

 

Vodné/Stočné:

Navýšení ceny pro rok 2011 je o  3,- Kč/m3

Cena vodné/stočné v roce 2010 - 64,- Kč/m3

Cena vodné/stočné v roce 2011 - 67,- Kč/m3

 

 

 

 

Přehled spotřeby tepla za jednotlivé měsíce v roce 2010

 

leden 2010 únor 2010březen 2010duben 2010 květen 2010  -

 

červen 2010  -  červenec 2010  -  srpen 2010 září 2010  - říjen 2010 -

 

listopad 2010 - prosinec 2010

 

 

 

 

Přehled spotřeby tepla za jednotlivé měsíce v roce 2009

 

leden 2009únor 2009březen 2009duben 2009květen 2009  -

 

červen 2009  -  červenec 2009 srpen 2009  -  září 2009  - říjen 2009 -

 

listopad 2009 - prosinec 2009

 

 

Dne 13.12.2009 - 18:00 v kanceláři SVJ  

Výborová schůze

 

Program:

1.     Kontrola úkolů z usnesení poslední společné schůze SVJ

2.     Odměny výboru duben-prosinec 2009

3.     Informace spol. AYIN, s.r.o. o navýšení cen pro rok 2010

4.     Stav bankovního účtu

5.     Různé, diskuse, závěr

 

předseda výboru SVJ

 

 

 

Společnost AYIN s.r.o. oznámila cenu tepelné energie a cenu vodného-stočného pro rok 2010.

 

Tepelná energie:

Navýšení ceny pro rok 2010 je o 36,- Kč/GJ

Cena tepelné energie v roce 2009 - 358,- Kč/GJ

Cena tepelné energie v roce 2010 - 394,- Kč/GJ

 

Vodné/Stočné:

Navýšení ceny pro rok 2010 je o  4,- Kč/m3

Cena vodné/stočné v roce 2009 - 60,- Kč/m3

Cena vodné/stočné v roce 2010 - 64,- Kč/m3

 

 

 

Při spotřebě cca 1000 GJ/rok za teplo zaplatíme

v roce 2010 o 36.000,- Kč více

 

Při spotřebě cca 700m3/rok za teplou vodu

zaplatíme v roce 2010 o 14.000,- Kč více

 

Při spotřebě cca 1700m3/rok za studenou vodu

zaplatíme v roce 2010 o 7.000,- Kč více

 

Navýšení ročních nákladů TÚ/TÚV/SV pro rok 2010 představuje částku pro náš dům cca 57.000,- Kč

 

Dne 20.09.2009 - 18:00 v kanceláři SVJ  

se koná společá schůze SVJ

 

Program:

1.     Oprava střechy

2.     Oprava plynových stoupaček

3.     Informace o hospodaření za uplynulé období

4.     Plán oprav 2009-2010

5.     Diskuse, návrhy

6.     Usnesení, závěr

 

předseda SVJ

 

Dne 13.09.2009 - 18:00 v kanceláři SVJ  

Výborová schůze

 

Program:

1.     Revitalizace domu - projekty

2.     Statický posudek + projekty na opravu střechy

3.     Cenové nabídky

4.     Závěr revizního technika z revize plynu

5.     Výběr partnera pro opravu stoupaček plynu

6.     Informace o hospodaření

7.     Příprava společné schůze SVJ

8.     Plán práce pro rok 2009-2010

9.     Diskuse, závěr

 

výbor SVJ

 

 

 

Přehled spotřeby tepla za jednotlivé měsíce v roce 2008

 

leden 2008únor 2008březen 2008duben 2008květen 2008  -

 

červen 2008  -  červenec 2008  -  srpen 2008  -  září 2008  - říjen 2008 -

 

listopad 2008 - prosinec 2008

 

 

Dne 23.11.2008 - 18:00 v sušárně SVJ  

se koná společá schůze SVJ

 

Program:

1.     Volba výboru

2.     Návrh na rozpočet pro rok 2009

3.     Diskuse, Různé

4.     Usnesení, závěr

 

výbor SVJ

 

Dne 03.11.2008 - 18:00 v sušárně SVJ  

se koná společá schůze SVJ

 

Program:

1.     Volba výboru a schválení nových stanov

2.     Vytápění domu plus sušárny

3.     Informace o hospodaření za uplynulé období

4.     Plán oprav

5.     Diskuse, Různé

6.     Usnesení, závěr

 

předseda SVJ

 

Přehled spotřeby tepla za jednotlivé měsíce v roce 2007

 

leden 2007únor 2007březen 2007duben 2007květen 2007  -

 

červen 2007  -  červenec 2007  -  srpen 2007  -  září 2007  - říjen 2007 -

 

listopad 2007 - prosinec 2007

 

PK-SPRÁVA NEMOVITOSTÍ © 2007 ÚvodStanovy AktualityVaše dotazyKontaktReferenceDluh ČR
footer image footer image