SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK 

Okružní 1175-1176 NEJDEK

 

 

 

Co se nám povedlo ....

 

Reference, náměty z našeho domu:

 

12.12.2013 Výměna elektronických indikátorů topných nákladů E-ITN 30 s integrovaným radiovým vysílačem. Díky integrovanému rádiovému vysílači není vyžadována při odečtech naměřených hodnot přítomnost uživatele bytu a zároveň nedochází ke vstupu cizích osob do bytu.

 

 

 

03.11.2011 Rekonstrukce ležatého potrubí ústředního topení, částečná výměna stoupaček ústředního topení. Likvidace starých neekonomických halových radiátorů v bývalých prádelnách. Seřízení tlaku v topném systému.

 

 

 

 

 

01.11.2011 Rekonstrukce dilatačních panelových spár je nutná u každého panelového domu. Vlivem počasí, zatékáním srážkové vody a kondenzací vodních par dochází k poškození panelových spár. Vlivem tohoto poškození dochází k porušení konstrukce a vzniku plísní.

 

 

 

01.11.2011 Výměna starých litinových radiátorů za deskové. Původní litinové radiátory mají až 3x větší objem topného média. Tento objem má velkou tepelnou setrvačnost a a velmi pomalu reaguje na potřebné změny. Záruka na topná tělesa je 10let.

 

 

 

15.10.2011 Výměna spojovacích dveří do sušárny a nové dveře v sušárně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.2011 Výměna spojovacích dveří ve vestibulech obou vchodů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.06.2011 Instalace čidel v každém podlaží domu pro automatické spínaní osvětlení, které je řízeno podle setmění  venkovním čidlem. Chodbové čidla zajistí automatické rozsvícení světla při detekci pohybu člověka, pouze v prostoru pohybu. Po odchodu osoby z dosahu automaticky se světlo vypíná. Systém šetří náklady na el.energii.

 

 

 

10.05.2011 Byl instalován kompaktní elektronický systém pro kontrolu vstupu do našeho domu s připojením dvou čteček - jedna u vchodu 1175, druhá u vchodu 1176. Konfigurace je možná přes interní počítačovou síť bez nutnosti instalace software. Do systému lze naprogramovat i master karty nebo čipy. Možnost až 975 uživatelů s pamětí pro 1024 záznamů. 

 

 

 

 

11.02.2011 Havarie odpadů v tech. podlaží způsobila vytečení fekálií do prostoru. Byla nutná okamžitá oprava pro zamezení vytékání fekálií a následně provedena výměna ležatého odpadního potrubí domu. Děkujeme spol. TOVOZ za rychlý zásah při odstranění havárie.

 

 

 

 

03.11.2010 Vymalování společných schodišť a vestibulů, sušárny, zateplení stropů sušárny a obou vestibulů.  Výměna starých poštovních schránek za nové. Osazení stojanů na propagační letáky ve vestibulech. Likvidace starého mandlu včetně betonového soklu.

 

 

 

 

09.06.2010  Provedeno zabezpečení výtahových šachet pomocí pozinkovaného pletiva ve všech mezipatrech. Spodní část je opatřena plechovou zábranou, aby nebylo možno nečistoty z chodeb zamést do výtahové šachty. Zabezpečení výtahových šachet bylo provedeno pro zvýšení bezpečnosti provozu výtahů. Za bezpečnost odpovídá provozovatel. Kontrolní orgány pouze upozorňují na nedostatky které jsou v rozporu s příslušnou normou.

 

 

 

 

 

06.06.2010  Květinová úprava před našim domem o kterou se starají vlastníci bytových jednotek. Je známá věc, že květiny a zeleň uklidňuje. Jistě i hezké prostředí před domem napomůže k dobrým vztahům všech vlastníků v domě.

 

 

 

04.06.2010  Výměna všech starých oken na chodbách za plastová. Celkový počet plastových oken je 48 ks. Výběr společnosti která plastová okna provedla byl formou výběrového řízení. Do výběrového řízení zaslalo CN devět firem. Všem děkujeme za účast.

 

03.11.2009  Výměna všech okapů za pozinkované. V jarních měsících se provede nátěr těchto okapů. Celková rekonstrukce v rozsahu projekt, statický výpočet, zpevnění krovů, zateplení a výměna okapů byla schválena členskou schůzi SVJ.

 

 

02.11.2009  Provedeno zateplení půdních prostor z důvodů zabránění úniku tepla z vrchních bytů. Unik tepla z důsledku špatné izolace, způsoboval tání sněhu a tvorbu ledové vrstvy která neúměrně zatěžovala nosnost krovů. Izolace je položena vrstvou 2x 8mm.

 

 

26.10.2009  Na základě výběrového řízení byla vybrána společnost pro realizaci zpevnění krovů domu dle projektu a statického výpočtu. Nosné trámky byly značně poddimenzovány a v zimních měsících hrozilo zborcení střechy pod tíhou sněhu.

 

 

17.10.2009 na žádost spoluvlastníků a na základě usnesení z poslední společné schůze SVJ, bylo provedeno uzavření prostoru za výtahovou šachtou. V tomto prostoru se často nacházely odpadky a výkaly. V prostoru bude nyní možno uložit zahradnické potřeby.

 

 

13.10.2009 výměna plynových rozvodů a výměna jednotlivých přívodů v bytech byla provedena na základě technické zprávy revizního technika ze dne 27.4.2009. Prostupy mezi  jednotlivými  podlažími byly značně napadeny korozí. Revizním technikem bylo doporučeno provést obměnu CU potrubím.

 

 

14.07.2008  instalace STA - digitální SAT příjem, který plně nahrazuje analogový příjem, který byl používán. Byla rozšířena programová struktura  o další programy. Mužeme sledovat 10 následující programů ČT1, ČT2, NOVA, PRIMA, ČT24, ČT4-SPORT, NOVA- CINEMA, OČKO, EuroSport, PRO7.

 

 

24.03.2008 Na základě usnesení shromáždění SVJ byla provedena výměna starých dřevěných oken za plastová v přízemí východní i západní strany domu. Výměna oken přináší úsporu nemalých nákladů za teplo jako největší nákladové položky.  

 

 

 

 

 

18.10.2007 výměna stoupaček svislé kanalizace. Společnost TOVOZ JV, s.r.o. provedla výměnu šesti stoupaček odpadů včetně kulových uzávěrů teplé a studené vody v jednotlivých bytech v průběhu 14-ti dnů. Zhotovitel garantuje záruku za provedené práce v trvání 60ti měsíců. Společnost zajišťuje servis nepřetržitě 24 hodin denně.

 

 

 

 

27.3.2007 V přízemí je vyhrazena místnost pro kola, druhá pro kočárky. Vzhledem k počtu bydlících vlastníků v domě  je místnost na počet kol příliš malá a kola byla naskládána jedno přes druhé. Docházelo často k poškození, nemluvě o nemožnosti, aby si dítě své kolo vyndalo ze spleti neskladných kol.

Po vybavení kolárny stojany na kola, jsou všechny kola dostupná a nehrozí jejich poškození.

 

 

 

 

 

13.7.2006 provedena rekonstrukce výtahů v domě Okružní 1175-1176.

Společnost VKV Karlovy Vary ukončila montážní práce obou výtahů v předstihu o 10 dnů proti podepsané smlouvě.

Rekonstrukcí výtahů byly odstraněny všechny bezpečnostní rizika podle ČSN EN 81-80 (ČSN 27 4003) platné od 1.7.2004. Motor výtahu je řízen frekvenčním měničem, modernizovaný rozvaděč, výměna dveří a portálů, automatické hlídání přetížení, telefon v kabíně a další.

 

 

 

 

 

4.3.2006 při běžné kontrole zjištěn havarijní stav střechy. Hrozilo prolomení střechy následkem váhy sněhu. Krov střechy byl značně narušen a rychlým zásahem podepřen trámy. Již 5.3.2006 byla odstraněna část zmrzlého sněhu. Práce na odstranění havarijní situace zahájila firma Gajdoš i v sobotu a v neděli. Příkladnou organizací správy se povedlo zažehnat nebezpečí značných škod, které hrozily prolomením střechy. Škody ohlášeny a částečně uhrazeny pojišťovnou. Další obr. --> zde --

 

 

 

 

 

Kancelář SVJ - v přízemí domu Okružní 1176 je kancelář SVJ s internetovým připojením, kde vlastníci jednotek mají možnost nahlednout na hospodaření společenství vlastníků na bankovním transparentním účtu SVJ který je veden u Raiffeisen banky.

PK-SPRÁVA NEMOVITOSTÍ © 2007 ÚvodStanovy AktualityVaše dotazyKontaktReferenceDluh ČR
footer image footer image